15. marts 2020

Vigtig information:
EGRIP-feltsæsonen 2020 er aflyst!


Grundet den nuværende Coronavirus-pandemi er EGRIP-feltsæsonen 2020 aflyst og feltaktiviteterne udskydes således med et år.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores logistikpersonale, Marie Kirk (m.kirk@nbi.ku.dk), Iben Koldtoft (iben.koldtoft@nbi.ku.dk), eller Dorthe Dahl-Jensen (ddj@nbi.ku.dk)