15 juni 2016

Uden for lejren

Iben og Helen graver det 2.2 m dybe hul til boringen.

Det gode vejr fortsatte og muliggjorde udendørs arbejde. Efter frokost kørte en gruppe på fire 12 km NV for lejren for at bore en 11m iskerne.

EGRIP ligger i midten af den Nordøstgrønlandske isstrøm og flytter sig med omkring 60 m om året imod isranden. Isen udenfor isstrømmen bevæger sig meget langsommere og forskydningszonen, der definerer randen af isstrømmen, er et interessant sted at studere isens dynamik.

Iskernen blev boret lige i forskydningszonen og borehullet vil få installeret et ’æg’ senere på sæsonen (som gårsdagens borehul). I tilfælde af det skulle blive dårligt vejr medbragte gruppen to snescootere og slæder, et telt, satellittelefon, og GPS til borestedet.

Selvom en tyk tåge kom rullende lige før tilbageturen blev det ikke nødvendigt at navigere efter GPS da sporene fra udturen stadig var synlige. Alle kom hjem til en dejlig aftensmad og iskernen blev stillet på køl i de udgravede haller.

Hvad vi har foretaget os i dag:

  1. Flyttet udstyr til Viessmann værkstedet i bagenden af borehallen
  2. Arbejdet med at finde læk i borerøret ved det schweiziske borested
  3. Boret 11m kerne EGRIP 2016 EGG Core 2 med håndboret
  4. Samlet overfladeprøver fra EGRIP til EGG 2 CORE positionen
  5. Gentog prøvetagning fra overflade langs en linje i ren-sne området

Ad. 3: Den 11 m dybe EGRIP 2016 – EGG core 2 for the ETracer Project blev boret fra bunden af en 2.20 m dybt hul udgravet ca 12 km NV for lejren ved N 75.7062
W 36.2979.

Vejret i dag: Solrig og vindstille med lejlighedsvise skyer. Temperaturer -4 °C til -10 °C. Vind 0-3 m/s startende fra S og drejende mod Ø. Klokken 18 trak en tyk tåge ind over lejren.

FL, Anders Svensson

Kerim og Niccolo i gang med at bore iskerne i hullet.