16. juni 2016

Skiløbere for Videnskab

Tre skiløbere på vej til prøvetagning i ren-sne området. Kristian, HC (har glemt ski?) og Helen.Hver morgen de sidste fem dage er en gruppe på tre skiløbere taget ud for at tage prøver af overfladesne ved 29 positioner i ren-sne området. Formålet er at undersøge om og i så fald hvordan den isotopiske sammensætning af det øverste snelag ændrer sig over tid med eller uden snefald.

Da prøvetagningen foregår i ren-sne området er scooter-kørsel ikke tilladt, så det er praktisk at tage prøverne på ski. Motionsskiløb har altid været populært ved iskernelejrene, men Skiløb for Videnskab er et nyt koncept.

Om eftermiddagen tog et hold borere igen ud til randen af isstrømmen for at tage en 11m kerne til ETracer projektet.

I borehallen er udgravningen af ’inclined trench’ begyndt. Denne er en 7m dyb udgravning i gulvet af borehallen som tillader at boretårnet og iskerneboret kan drejes fra vertikal til horisontal stilling når en iskerne kommer til overfladen.

For at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø ved EGRIP er en komplet dagligstue med tre sofaer og kaffebord blevet installeret foran hovedbygningen.

Hvad vi har foretaget os i dag:

  1. Fjernet 6 tons sneblokke fra ’inclined trench’ i borehallen
  2. Smurt smeltehovedet med silica-olie for at undgå læk ved det schweiziske borested
  3. Boret 11m kerne EGRIP 2016 EGG Core 3 med håndboret
  4. Gentog prøvetagning fra overflade langs en linje i ren-sne området
  5. Forøget hyggefaktoren ved installation af sofaarrangement udenfor hovedbygning
Ad. 3: Den 11 m dybe EGRIP 2016 – EGG core 3 til ETracer Project blev boret fra bunden af et 2.20 m dybt hul udgravet ca 14 km NV for lejren ved N 75.7140 W 36.3300. Hullet er tildækket med spånplader og markeret med et flag.

Vejret i dag: Overskyet om formiddagen, spredte skyer midt på dagen og overskyet igen fra sent på eftermiddagen. Temperaturer -6 °C til -14 °C. Vind 0-5 m/s startende fra NØ og hurtigt skiftende til NV ved middagstid.

FL, Anders Svensson

Kristian foran de tre stænger med sensorer der registrerer snehøjde.