2 maj 2017

Mange forskellige opgaver på samme dag

Borehallen 2016 (venstre) og 2017 (højre). Loftet er sunket med 50 centimeter på 1 år.

Selvom det stadig er koldt og blæsede, har der i dag ikke være noget snefygning. Arbejdet fortsatte derfor på overfladen og i trench'ene. Det var et stort skridt da begge vand systemer kom op at køre. Nu har vi håndvaske, toiletter, en opvaskemaskine og drikkevand. Den nye drikkevands-smelter (faktisk er det en pølsekoger fra den danske industri) ser ud til at gøre det godt.

Borerne havde travlt i borehallen, som kan ses af den første borerapport fra i år (nedenfor). Sepp og Bo har planlagt lay-outet på sciencetrench'en, og gennemstrømningen af iskerner på 'processions-linjen'. Alle har gjort et godt stykke arbejde og humøret i lejren er godt. Lige nu er der film i domen.

Hvad vi har lavet i dag:

 1. Den store snesmelter er nu i funktion, og vi har rindende vand.
 2. Efter nogle få modifikationer er den nye drikkevands-snesmelter online. Nu har vi drikkevand fra haner.
 3. Arbejdet i borehallen.
 4. Arbejdet på layoutet i sciencetrench'en er nu færdigt.
 5. Arbejdet på lokalt computer netværk.
 6. Trappeskakten og elevator skakten er nu åbnet og dækket af telte.
 7. Målt deformationerne af trench'ene og analyseret data. Højden til loftet er cirka: 3.83 m v. boretårnet; 3.56 m v. borernes værksted; 3.80 i sciencetrench'en; 'Extraction tunnel' 3.39 m; passagetunnellen 2.80 meter.
 8. Arbejdet på Sydvest strømlinjen. Denne vil give strøm til satellitdisken og vanddamps-teltet.
 9. Outhouse no. 2 er nu åbent.
 10. Vanddamps-teltet mv. er under opbygning.
 11. Sne sampling.

Ad. 3: Bore rapport:

 1. Renset, olieret, og testet dybdebores winch'en.
 2. Installeret anden 'winch control'.
 3. Forberedt såkaldt 'cable termination'
 4. Installeret 'VVS' på overfladen til borevæske.
 5. Begyndt forberedelser til at tilkoble vakuumtanken til borevæske.

Ad. 7: Deformationen af trench'ene ligner deformations resultaterne fra de tests der blev udført på NEEM ballon-trench'en. Loftet af trench'ene og de mellemliggnede tunneller er sunket 40-60 cm siden sidste år. Næste år forventes det at loftet synker med op til 25 cm, og året efter det 17 cm, siden deformationsraten falder exponentielt. Ligesom i testene ved NEEM har alle tunnellerne og trench'ene udvidet sig en smule i bredden. Bunden af hver af de vertikale skakter er ændre fra 3.55 til 3.52 meter.

Vejret i dag: Klar vejr hele dagen med moderat vind. Temperaturer -29°C til -15°C. Vind 12 kt to 18 kt from SSV. Sigtbarhed: til horisonten.

FL, J.P. Steffensen