3. maj 2017

Forår!

Borerne efter udført 'pull-test'. Fra venstre mod højre: Steffen, Dennis, Trevor, Grant and Kenji.

Som forudsagt steg temperaturerne idag til et maximum på -8°C. Med denne temperaturstigning skulle vinden stige til 36 knob, i følge vejrprognosen. Idet vinde over 30 knob giver som udgangspunkt anledning til meget snefygning, besluttede vi at rydde op i hele lejren for alt det materiale der skulle ligge på overfladen. Alt blev samlet, puttet på plads eller dets position blev markeret. Heldigvis kom vinden aldrig over 28 knob, men "held" kommer oftests den forberedte til gode.

Alt vores friske mad er endelig blevet flyttet ind i vores temperatur kontrollerede weather-port, og det har givet plads i domen og i de øvrige weatherport'e. På trods af de høje vinde, gjorde de 'varme' temperaturer, at det bare føltes som en rar brise. Jeg er stadig forundret over, hvor hurtigt man vender sig til kulden.

Hvad vi har lavet i dag:

 1. Installeret varme i kokkens weatherport til frisk mad (“the freshie shack”), og flyttet den friske mad derind i.
 2. Forberedt hele lejren på stærke vinde.
 3. Arbejdet i borehallen. Udført 'trække-test'.
 4. Trukket satellit-disken i position.
 5. Gjort rent i 'domen'.
 6. Vanddamps-teltet er under opbygning.
 7. Samling af sne prøver var udskudt pga. stærk vind.

Ad.3: Bore-rapport:

 1. Trukket kablen enden til dybdeboret 'anti-torque' sektion.
 2. Trække-testet kabel-enden til 17.000 N.
 3. Arbejdet med 'VVS' til borevæske.
 4. Flyttet alt bore-relateret udstyr fra overfladen ned i borehallen.
 5. Installeret vinduer i borernes kabine (Christian, Kenji og Grant)
 6. Lavet bord til borernes kabine.

Vejret i dag: Klart hele dag, med perioder af meget tyndt overdække, moderat til stærk vind. Temperaturer -26°C til -8°C. Vind: 12 til 26 knob fra SSV. Sigtbarhed: Til horizonten. Snefygning.

FL, J.P. Steffensen

Snesmeltere: rundt om domen er store dele af vores infrastructur. I midten til venstre ses vores nye drikkevands-snesmelter, "pølsekogeren, Ingvald", til højre ses den store snesmelter i rustfrit stål (som faktisk er en mælketank), og bag den hovedgeneratoren.