12. maj 2017

En virkelig dejlig dag på Indlandsisen.

Udvidelsesværktøjet er lige kommet op af borehullet efter en god runde. Fra venstre: Kenji, Dennis, Trevor og Steff.

Vi kunne ikke tro det. Ingen vind og solskin. Det var en fornøjelse at arbejde udenfor. Vi foretog en afprøvning af støbning af undergrunds rør til elektriske kabler. Forsøget gik virkeligt godt, og der blev ikke brugt ret meget mere tid end ved den konventionelle metode hvor vi bare begraver kablerne. Imidlertid kan kablerne nu trækkes op igen og så undgår vi at miste kabler i sneen. Borerne passerede et vanskeligt sted i dag. Vort værktøj til udvidelse af borehullets diameter sad fast sidste år og måtte befries med glykol. Operationen efterlod er ”ar” i borehullet hvor motoren i boret og til værktøjet ikke kunne få fodfæste. Borerne havde dog et par tricks oppe i ærmet, og dag passerede de ”arret” så de nu kan fortsætte normal operation med udvidelse af borehullet i morgen.

Softwaren på vor test radar begyndte at brokke sig og gik siden ned. Bo fandt fejlen i radarens GPS, programmet kan ikke lide at radaren flytter sig langsomt, og da det nu er en uge siden, at radaren blev tændt, har hele lejren flyttet sig en meter. Da vi sidder på en isstrøm, kan dette ikke undgås, så Bo slukkede for GPSen.

Hvad vi har lavet i dag:

 1. Dækslet på et af drihjulene til Pistenbully 1 er blevet deformeret af for højt tryk. Vi har bestilt reservedele og er i kontakt med Kässbohrer.
 2. Arbejde i borehallen.
 3. Med ballonteknikken har vi støbt en 50 m lang kabeltunnel til elforsyning af vort madlager. Hele processen tog mindre end 6 timer (inklusive 3 timer til hærdning af sneen). To timer efter at tunnelen var færdig blev området jævnet med en Pistenbully. Tunnelen kollapsede ikke af den grund.
 4. Test af radar.
 5. Fremstilling af mærker til iskerner.
 6. Jævnede området omkring hovedgeneratoren.
 7. Overførte 10.000 liter fra brændstoftank ved landingsbanen til tanken i lejren. En overvintrende tank ved landingsbanen er trukket op til overfladen.
 8. Arbejde på at montere fryseraggregat i iskerne udtrækningstunnelen.
 9. Tysk indsamling af sneprøver.
 10. Japansk aerosol opsamling og sneeksperimenter i gang.
 11. Vanddampsmålinger, metanmålinger og grænselags meterorologiske observationer i gang.

Ad.2: Udvidelse af borehulsdiameteren med sidste værktøj kom i dag forbi det punkt hvor værktøjet sad fast sidste år og normal operation vil fortsætte i morgen. Føroperationen blev hullet inspiceret med kamera. Grant arbejdede med momentkontrollen på kabel spolingsenheden. Spolingsenheden og en kabelstrammer bliver brugt til at afspole kablet fra borespillet og så spole det tilbage. På denne måde kan man spole det 3 km lange kabel tilbage på spillets tromle med konstant træk. Denne proces er afgørende for, at kablet bliver spolet jævnt op på spillet.

Vejret i dag: Solskin hele dagen. Temperatur: -22 °C til -32 °C. Vindstille til 6 m/s fra SV. Sigtbarhed: Til horisonten.

FL, J.P.Steffensen