15. maj 2017

Ingen ekspeditioner uden problemer

Fra borernes værksted. Bruno fortæller Steff og Dennis hvordan han har repareret strømstikket til boret.

Vi har fundet problemet med vores ene Pistenbully. Den har en læk i den hydrauliske bremse så olie løber ind i drivhjulet. Vi er i kontakt med selskabet, og vi har brug for at en specialist udfører reparationen.

I dag havde borerne også problemer med et elektrisk stik på boret. Stikket giver strøm og dataforbindelse til elektronikken inde i borets trykkammer. Al elektronik i boret skal været i et trykkammer da trykket i borevæsken kommer til at stige til over 200 bar når vi nærmer os bunden af isen mere end 2,5 km nede. Almindelig elektronik tåler ikke så godt et tryk på 200 bar. En smule skidt mellem to poler i stikket var nok til at kortslutte det og stikket måtte udskiftes.

Imens arbejdede flere af borerne med systemet til håndtering af borevæsken. De har udviklet et nyt system som forhåbentlig vil reducere spildet væsentligt. For folkene på overfladen blev eftermiddagen god, da vinden lagde sig en smule.

Hvad vi har lavet i dag:

 1. Preparerede forplads og taxiveje.
 2. Arbejde i borehallen.
 3. Mærkerne langs den nordøstlige indflyvning er hævet og efterset. Alle mærker er nu revideret for i sommer.
 4. Test af radar.
 5. Fremstilling af mærker til iskerner.
 6. Foretog opmåling fra 2016 referencen til toppen af borehullets låg i bunden af borehallen.
 7. Udgravede PROMICE vejrstationen.
 8. Fremstillede holdere til iskernetrug i reolsystemet i iskernelageret.
 9. Tysk indsamling af sneprøver.
 10. Japansk aerosol opsamling og sneeksperimenter i gang.
 11. Vanddampsmålinger, metanmålinger og grænselags meterorologiske observationer i gang.

Ad.1: All landingsbanemærker er hævet og efterset. Begge indflyvninger er nu lige. Landingsbanen er plan og hård og klar til at modtage fly. Vi kan tilbyde brændstof og vi kan modtage brændstof. Vi har 8 ATO og tændsatser i lejren.

Ad.2: Vi foretog en kamera undersøgelse af borehullet og forberedte en sidste kørsel med udvidelsesværktøjet. Der opstod en kortslutning i elstikket til elektroniksektionen. Bruno har udskiftet stikket og Jens Christian har arbejdet med både software og firmware. Andre arbejdede på borevæske stationen.

Ad.6: Toppen af låget på borehullet er 13,72 m under maj 2016 sneoverfladen (referencepunkt). Dette bekræfter målingen fra sidste år og at toppen af den første iskerne boret i hullet er mellem bag 25 og 26 (13,75 m). Den første iskerne fra EGRIP hovedkernen er derfor bag 26, komplet.

Vejret i dag: Solskin hele dagen. Temperatur: -18°C til -29°C. 5 m/s fra SV. Sigtbarhed: Til horisonten.

FL, J.P.Steffensen