16. maj 2017

Vi begynder at forberede os til fly om to dage.

Fra borernes kontrolkabine. Sepp siger ”goddag”.

Når en flyperiode nærmer sig, så er der en sekvens af ting som skal ske før begivenheden. Vi begyndte at gøre landingsbane og forplads klar for et par dage siden. Samtidigt har vi udvekslet, revideret og udvekslet lasteplaner mellem Kangerlussuaq og EGRIP lejren. I dag byggede vipaller med returgods til Kangerlussuaq. I dag fik vi også både gode nyheder og dårlige nyheder. Vor nedbrudte Pistenbully kan repareres uden at der kommer en mekaniker hertil. Vi har bestilt et par reservedele.

Det var de gode nyheder. De dårlige nyheder er at borerne har problemer med både den ny og den gamle elektroniske kontrol af boret, så de har været nødt til at benytte den tredje mulighed: Motorsektionen fra Hans Tausen boret. Den virker udmærket; men den indeholder ikke sensorer for temperatur, hældning, tryk, motorstrøm o.s.v. Den er ikke nær så raffineret som den fuldt elektroniske version; men den kan bruges til at bore iskerner mens problemerne med de andre styringer er løst.

Hvad vi har lavet i dag:

 1. All markeringer på landingsbanen er revideret. Landingsbanen er afprøvet.
 2. Arbejde i borehallen.
 3. Byggede to paller med returgods til flyvningen på torsdag.
 4. Test af radar.
 5. Reparerede udstødningen på Caterpillar.
 6. Arbejde på spillet til mellemdybdeboringer og elforsyningssystemet i lejren.
 7. Udgravning af PROMICE vejrstationen er færdig.
 8. Fremstillede holdere til iskernetrug i reolsystemet i iskernelageret.
 9. Tysk indsamling af sneprøver.
 10. Japansk aerosol opsamling og sneeksperimenter i gang.
 11. Vanddampsmålinger, metanmålinger og grænselags meterorologiske observationer i gang.

Ad.1: Landingsbanen er jævn, hård og hurtig.

Ad.2: Det nye elektroniske modul virker ikke som det skal, og folk arbejder på at løse problemerne. Det gamle modul kan ikke kommunikere med overfladeelektronikken. Dette vil blive undersøgt i morgen. Udvidelsen af borehullet blev færdig med HT-motorsektionen. Borerne er nu klar til at indsætte rørforinger i morgen.

Vejret i dag: Solskin hele dagen. Temperatur: -15°C til -27°C. 5 - 8 m/s fra SV. Sigtbarhed: Til horisonten.

FL, J.P. Steffensen

Iskernebufferen under konstruktion.