17. maj 2017

Vi er klar til at modtage fly i morgen.

Borerne indsætter rørforinger. Hele systemets form passer med vort fotoformat, blot sidelæns…

I morgen ankommer et fly med mere udstyr, nogle reservedele, fødevarer og nye folk. Nogle vil også forlade lejren; men for de som bliver, vil lejrens rytme ændre sig som den gør hver gang når nye folk kommer til. Vi ser også frem til nye fødevarer for vi er løbet tør for friske grøntsager. Vores kok, har på beundringsværdig vis tilpasset fødevarebestillingerne sådan, at vi præcis to dage for næste fly løber tør og det er præcis hvordan det skal være: Alle grøntsager fra sidste fly er spist og ingenting går til spilde.

Borerne blev færdige med at indsætte rørforingen i dag så dagen, hvor de begynder at udbore iskerner nærmer sig. Problemerne med de elektroniske kontroller bliver løst, en for en og vi er overbevist om at problemerne bliver løst.

Hvad vi har lavet i dag:

  1. Preparerede forplads og taxiveje.
  2. Arbejde i borehallen. Rørforing komplet.
  3. Test af radar.
  4. Arbejdede på elektronikken til boret..
  5. PROMICE vejrstationen er hævet og færdigjusteret.
  6. Reolsystemet til iskernetrug i iskernelageret er færdigt.
  7. Tysk indsamling af sneprøver.
  8. Japansk aerosol opsamling og sneeksperimenter i gang.
  9. Vanddampsmålinger, metanmålinger og grænselags meterorologiske observationer i gang.

Ad. 2 og 4: Borerne blev færdige med rørforingen. Arbejdet blev dokumenteret med kamera. For første gang sænkede borerne også et kamera ned i bunden af borehullet for at filme da rørforingen til slut kilede sig ned i det kegleformede hul for at lave en tæt kobling til hullets væg. De elektroniske sektioner bliver repareret af Bruno og Jens Christian.

Vejret i dag: Solskin det meste af dagen, tyndt højt skylag om morgenen. Temperatur: -12°C til -21°C. 5-8 m/s fra VSV. Sigtbarhed: Til horisonten.

FL, J.P.Steffensen