29. maj 2017

Dagens tema: Iskerneboring.

Borerne Dennis og Sune skubber iskernerøret med iskerne ind i fryseren til iskerneudtrækning (venstre), hvor Lydia og Emilie venter på at modtage den. Bunden af iskenen kan skimtes i bunden af røret (midten). Sune skubber så iskernen ud af røret ind i et trug (højre) – Eller bager han pizza?

Både borere og loggere arbejder nu i to skift, i hold af hhv. tre og to personer. Den samlede boretid er fra kl 800 til midnat. Med en iskerneproduktion på næsten 20 m i dag, er vi ved at nå den forventede produktionshastighed. Der er stadig et par detaljer som skal indkøres og nye borere som skal optrænes; men resultatet er tilfredsstillende. Laboratoriehallen er snart klar; men vore HEMA båndsave vil ikke gå i gang, og Bruno er på problemet. Livet er let for folk som arbejder på overfladen, da vejret fortsætter med at forkæle os. Nicolai, vor tømrer, farer frem og tilbage, og i dag udbrød han: ”Der er så mange projekter og så mange ting at lave – livet er dejligt”.

Hvad vi har lavet i dag:

  1. Monterede lamper og fordelingspaneler i snehulerne.
  2. Borede i to skift. Der er boret 19,47 m iskerne i dag frem til kl 19.00.
  3. Loggede iskerner i to skift. Logget dybde 187,34 m.
  4. Arbejdede på infrastrukturen i analysehallen. Fejlfinding på HEMA båndsave.
  5. Ventilationssystem i borehallen er monteret.
  6. Laboratoriehallens elsystem er opgraderet.
  7. Ballonerne til kokkens fryser er anbragt og begravet.
  8. Tysk indsamling af sneprøver.
  9. Japansk aerosol opsamling og sneeksperimenter.
  10. Vanddampsmålinger, metanmålinger og grænselags meterorologiske observationer.

Ad.2: Siden boringen begyndte for en uge siden,er der boret 69,84 m iskerne.

Vejret i dag: Solskin. Temperatur: -11°C til -22°C. Vind: 3 - 5 m/s fra SV. Sigtbarhed: Til horisonten.

FL, J.P.Steffensen

Borehallen set fra indgangen med hejseværket i forgrunden og elektriske paneler til højre. Borerne er ved at vippe tårnet for at trække iskernen ud. Borernes kontrolkabine er til højre for tårnet. Borernes værksted er i baggrunden.

Borehallen set bagfra med fryseren til iskerneudtrækning til højre og anlægget til behandling af borevæske til venstre. Bag anlægget ses borernes kontrolkabine.