2. juni 2017

Første dag med iskerneboring og – behandling i fuld sving.

Iskernebehandling i analysehallen.

Folkene i iskerneanalysen i analysehallen er ved at lære nye rutiner. Der er mange målinger at lave, mange snit som skal skæres i iskernen og i hvert trin skal der omhyggeligt føres journaler. Langsomt men sikkert går behandlingshastigheden op. På en helt anden front, har vi forhandlet med vore folk i Kangerlussuaq. Efter omhyggelig overvejelse har vi nået den konklusion, at vi har brug for to fly og ikke et næste uge. Der er simpelthen for meget gods vi vil savne hvis vi ikke får et andet fly. Det er vort håb at New york Air guard kan indsætte et andet fly for os næste fredag.

Hvad vi har lavet i dag:

  1. Iskernebehandling af 4,95 m eller bags 215-226.
  2. Afprøvede den modificerede harve til landingsbanen.
  3. Borede i to skift. Der er boret 18,65 m iskerne i dag frem til kl 19.00.
  4. Loggede iskerner i to skift. Logget dybde 263,42 m.
  5. Flyttede al frossen mad fra det tidligere lager til indgangen af det nye lager og fjernede reolsystemet.
  6. Arbejdede med lasteplaner for næste fly.
  7. Tysk indsamling af sneprøver.
  8. Japansk aerosol opsamling og sneeksperimenter.
  9. Vanddampsmålinger, metanmålinger og grænselags meterorologiske observationer.

Vejret i dag: Solskin. Temperatur: - 12 C til - 21 C. Vind: 5-6 m/s fra SV. Sigtbarhed: Til horisonten.

FL, J.P.Steffensen