5. juni 2017

En god med rutiner og stor aktivitet.

Sætter mad på plads i kokkens nye fryser. Christian, Sarah, Lydia med Nicolai og Sune i baggrunden.

Borerne borer og opmålerne måler og skærer og begge opvarmede laboratorier er igang – alt sammen i snehulerne. På overfladen er vejret stadig godt, og idag trak vi et ekstra svært kabel fra generatoren over til snehulerne for at stabilisere spændingen når borerne bruger hejseværket eller kraftige pumper. Folkene i analysehallen får mere selvtillid gennem øvelse. Prøver bliver skåret, nogle bliver målt med det samme og nogle bliver pakket i kasser til transport til Europa. Nogle målinger er ikke-destruktive som line-scanning some registrerer alle synlige træk på iskernen eller ECM som registrerer isens jævnstrøms ledningsevne, og når ledningsevnen går op i nogle lag, er det typisk et tegn på, at laget indeholder svovlsyre fra et vulkansk udbrud i fortiden. Nogle udbrud ses tydeligt i iskernerne, f.eks. udbruddet i Laki i Island i 1783 hvor en væsentlig del af befolkningen omkom og som forårsagede misvækst i Europa i flere år. Nogle spekulerer over, om hungersnøden fra misvæksten kunne have været en af årsagerne til den franske revolution; men det er en anden historie..  

Hvad vi har lavet i dag:  

  1. Iskernebehandling: 21,45 m eller bags 260-298 (163,90 m).
  2. Trak 160 m svært kabel fra snehulerne til domen og hovedgeneratoren gennem eksisterende 100 m snetunnel på een time.
  3. Borede i to skift. 22,48 m frem til kl 19.00.
  4. Loggede iskerner i to skift. Logget dybde 304,93 m.
  5. Udgravede og organiserede alle kabler omkring satellitmodtageren og monterede skymåler.
  6. Arbejdede på el-installationer i borehallen og laboratoriehallen.
  7. Service på Caterpillar. Bremser og styrtøj justeret.
  8. Tysk indsamling af sneprøver.
  9. Japansk aerosol opsamling og sneeksperimenter.
  10. Vanddampsmålinger, metanmålinger og grænselags meterorologiske observationer.

Vejret i dag: Solskin. Temperatur: - 11 °C til - 23 °C. Vind: 3-5 m/s fra SV. Sigtbarhed: Til horisonten.

FL, J.P.Steffensen

ernebehandling. Rasmus betjener den horisontale sav med Iben som laver ECM lige bagved og bagerst der Benjamin forbereder isen til line-scanneren.