15. juni 2017

Firn-gas programmet er startet.

Firn-gas lejren med EGRIP hovedlejren i baggrunden til højre.

Der har været gode fremskridt ved lejrens fire borelokaliteter samt for overfladeprogrammet. Firn-gas boringen er kommet godt fra start med en første prøvetagning i 6 m dybde. I de kommende dage, vil der blive taget prøver ved specifikke dybder ned gennem hele firn-laget for at undersøge præcis, hvordan luftboblerne formes i isen. Programmet slutter i omkring 70 m dybde, hvor luftboblerne vil være helt afskåret fra atmosfæren. I science trenchen var der rekord med behandling af 33 m iskerne, medens isotoplaboratoriet kæmpede med nogle tekniske problemer. Ved schweitzerlejren nåede boringen af pilothullet 62 m dybde, og ved den tyske lejr fortsatte testboringen. Styretøjet på et af Pistenbully køretøjerne fik et hovedeftersyn i garagen, så køretøjerne er klar til preparation af landingsbanen i de kommende dage.

Hvad vi har lavet i dag:

Dybdeboring kernelængde: 17.80 m

  1. Logget dybde: 388.59 m
  2. Iskerneudskæring og målinger: 340.45 m
  3. Måling af vandisotoper: 245.30 m
  4. Boring ved firn-gas lejren til 6 m dybde. Prøvetagning.
  5. Boring til 62 m dybde ved det andet pilothul til RADIX borerør
  6. Fortsat test af og boring med det tyske bor
  7. Målinger af vanddamp, metan, aerosoler, sne, og grænselagsmeteorologi
  8. Reparation af styretøj på Pistenbully

Vejret: Overskyet om formiddagen og opklaring ud på eftermiddagen. Gode udendørs arbejdsbetingelser. Temperatur: –7 °C til –17 °C. Vind 3-7 m/s fra Vest.

 FL, Anders Svensson

Den schweitziske lyddæmper tjener et praktisk formål, men den har også en æstetisk værdi.