16. juni 2017

Ny sodavandsmaskine installeret

Trevor and Jan undersøger den gamle boreelektronik med faverige handsker.

Dybdeboringen ser ud til at være i en stabil tilstand med næsten 22 m kerne af høj kvalitet boret I dag. Indtil nu har der ikke været tegn på ’brittle’ is. Science trenchen behandlede is ned til 350 m dybde indtil middag hvor de skiftede til behandling af de øverste 100 m iskerne som var blevet lagt til side tidligere på sæsonen.

Ved firn gas boringen er der langsom men stabil fremgang. Flasker af forskellig størrelse fyldes med gasprøver fra borehullet. Vi forventer flyvninger i slutningen af næste uge, så Chris har kørt på landingbanen med bjælken hele dagen.

Vi har modtaget en ny sodavandsmaskine i lejren. På grund af en fabrikationsfejl brændte den en transformer af straks den blev tilsluttet. Med højt kvalificeret personale i lejren blev en erstatningskomponent fundet, fejlen blev rettet, og nu har vi sodavand!

Hvad vi har lavet i dag:

  1. Dybdeboring kernelængde: 21.84 m
  2. Logget dybde: 410.43 m
  3. Iskerneudskæring og målinger: 340.45-350.35 m og 13.75-33.55 m
  4. Måling af vandisotoper: 260.15 m
  5. Prøvetagning ved firn gas boring: 14 m
  6. Klargøring til installation af RADIX borerør
  7. Målinger af vanddamp, metan, aerosoler, sne, og grænselagsmeteorologi
  8. Præparerede landingbanen med bjælken
  9. Reparerede sodavandsmaskinen

Vejret: Overskyet om formiddagen og opklaring ud på eftermiddagen. Gode udendørs arbejdsbetingelser. Temperatur: –10°C til –20°C. Vind 1-4 m/s startede i Vest drejende mod Syd.

FL, Anders Svensson

Jan analyserer iskrystalstørrelse (venstre) og -orientering (højre) I bagenden af science trench. Fordi vi er i en isstrøm forventer vi at iskrystalorienteringsmønstret er forskelligt fra det vi kender fra andre Grønlandske iskerneboringer som alle er boret nær isdeleren.

Science trenchen behander iskerner mellem to fejringer.

Den nye sodavandsmaskine virker.