19. juni 2017

Vindslæden ankommer

Vindslæden er kommet til byen.

I dag blev borerøret monteret i det schweitziske borehul, så vi håber på at boringen kan starte i morgen. Ved firn gas lejren behøvede boreudstyret vedligeholdelse, så der blev ikke boret så meget. Science trenchen er ved at afslutte behandlingen af de øverste 100 m af iskernen og der blev behandlet næsten 40 m iskerne i dag. Dybdeboringen skrider fremad og Nicolas har skrevet et program der tillader os at følge med i boringen fra hovedbygningen.

Om morgenen var det overskyet og vindstille, men i løbet af eftermiddagen fik vi lidt vind, det klarede op, og vindslæden begyndte at bevæge sig fra sin position 35 km sydvest for EGRIP. Kl 16.00 kunne vi se slædens sejl 28 km fra lejren. Slæden ankom ved landingsbanen omkring kl 20.00, hvorfra den blev trukket ind i lejren. Dermed var Inuit Windsled IceRiver 2017 ekspeditionen afsluttet, og vi modtog 5 personer i lejren som har tilbragt en måned på en slæde med at krydse hen over Indlandsisen fra Kanger.

Hvad vi har lavet i dag: 

  1. Dybdeboring kernelængde: 13.78 m
  2. Logget dybde: 437.03 m
  3. Iskerneudskæring og målinger: 102.85 m
  4. Måling af vandisotoper: 293.70 m
  5. Prøvetagning ved firn gas boring: 45 m
  6. Installeret RADIX borerør
  7. Målinger af vanddamp, metan, aerosoler, sne, og grænselagsmeteorologi
  8. Dokumenteret kokkens fryser
  9. Modtog vindslæde fra ekspedition IceRiver 2017

Vejret: Tåge / lave skyer om morgenen. Opklaring og blå himmel fra kl 13.00. Temperatur: -12 °C til -19 °C. Vind 0-4 m/s fra sydvest.

FL, Anders Svensson

Firn-gas holdet: Anaïs, Jesper, Paul, Kevin, Thomas, og Jason.

Firn-gas ballonen er på vej ned i borehullet. Ballonen har det formål at forsegle borehullet, sådan at luft fra et bestemt dybde interval kan blive ekstraheret.

Inde i firn gas teltet fordeler et kompliceret anlæg den ekstraherede luft til et antal flasker og beholdere.