23. juni 2017

Nye folk og nye aktiviteter

Et bor der er gået i stykker? Nej, tysk boreinnovation. Det tyske bor bliver for tiden testet i lejren. I stedet for et boretårn der kan tippes er det den nederste del af selve boret der tippes op til vandret position så iskernen kan trækkes ud.

Dybdeboringen var i gang morgen og aften, medens borehullet blev logget om eftermiddagen. Kvaliteten af iskernerne er god, men ’britte’ zonen er i anmarch. Loggerne testede en metode til at komme iskernen i net, for at undgå at iskernestykker springer af kernen i brittle zonen.

Chris har været på skiway’en hele dagen fpr at forberede en flyvning der er planlagt til Søndag, og for at fjerne nogle undulationer i den nord-østlige ende af banen. Jason Box har vedligeholdt vejrstaionerne, og Anul Hubbard har tetet sin drone, som skal validere satellit målinger. Det tyske bor blev testet igen, og der blev pakket sammen ved den schweitziske boring. Desværre kunne ballonen, som sidder fast i firn gas hullet, ikke blive frigjort i dag.

Al den mad vi modtog i går blev pakket ud i kokkens telt. Om aftenen gav Pavel Talalay en præsentation om ret imponerende igangværende og planlagte kinesiske isboreaktiviteter i Antarktis. Pavel leder Polar Research Center ved Jilin Universitetet i Kina.

Hvad vi har lavet i dag:

 1. Dybdeboring kernelængde: 6.57 m.
 2. Logget dybde: 478.19 m.
 3. Måling af vandisotoper: 350.35 m
 4. Firn gas prøvetagningen er indstillet
 5. Nedpakning af Schweitzisk borelejr
 6. Test af det tyske boreudstyr
 7. Målinger af vanddamp, metan, aerosoler, sne, og grænselagsmeteorologi
 8. Klargjorde skiway til næste flyvning og fjernede undulationer i NØ ende
 9. Udpakning af mad fra gårsdagens leverance
 10. Vedligeholdelse af vejrstationer.
 11. Flyvning med Walisisk drone

Vejret: Blå himmel med få høje tynde skyer hele dagen. Temperatur: -8°C til -20°C. Vind 2-4 m/s fra Vest og Sydvest.

FL, Anders Svensson

Iskerne i net i loggerkabinen.