28. juni 2017

En ny maskine i lejren

Karl Emil fremviser et gult 3D-printet EastGRIP logo. 3D-printeren er den vide kasse til højre.


Når man er i en lejr langt fra civilisationen, så er det altid en stor udfordring at have de rigtige reservedele og det rigtige værktøj. I dag fik vi gang i en maskine, som kan lave visse typer reservdele og værktøj her på EGRIP: En 3D-printer. Vores mekaniske ingeniør Karl Emil er også en specilist i 3D-printere, så han fik hurtigt printeren installeret og lavet en første test (se billede).

I borehallen blev der boret et par iskerner indtil først på eftermiddagen, der var igen problemer med at knække kernerne, så loggerne blev udfordret. Senere på dagen hævede vi væskesøjlen i borehullet og kerne-fangerne blev udskiftet. Herefter blev kernkvaliteten mærkbart bedre. Bore-elektronikken blev også testet på selve boret, men måtte tilbage til domen for at blive modificeret yderligere.

På overfladen blev snedriver fjernet både rundt omkring i lejren og ud for indgangen til borehallen mm. Både i videnskabshallen og på overfladen var der god fremgang i de videnskablige programmer. Endelig blev forseglingen mellem borehallen og iskerne-bufferen færdiggjort, så temperaturen i bufferen kan holde sig under -20C.

Hvad vi har lavet i dag: 

  1. Overfladen og indgange blev ryddet for snedriver
  2. Dybdeboring kernelængde: 6.72 m (indtil kl. 19.00).
  3. Logget dybde kl. 19.00: 510.16 m.
  4. Vandisotoper: Dybde 116.55 m, tilbageværende 2.5cm prøver skåret (bags 201-211).
  5. Målinger af vanddamp, metan, aerosoler, sne, og grænselagsmeteorologi.
  6. Målinger af isens fysiske egenskaber.
  7. Test a ny bore-elektronik.
  8. Færdiggørelse af forsegling mellem borehallen og kerne-bufferen.
  9. Pit til udhus udgravet og udhus-telt flyttet til ny pit.

Vejret: Overvejende solskin, dog med enkelte lette snebyger. Vind fra V op til 8 m/s, drejende SV og aftagende op af dagen. Temperatur mellem -12 °C og -8 °C.

FL, Bo Vinther

Nora graver pit til udhuset. Den skal være dyb, så der er behov for en spand og hjælpere på overfladen.