1 og 2. juli 2017

En rigtig god weekend

Basile og Nora tager prøver i sne-pitten søndag.

I EGRIP lejren er det altid godt at holde weekend, hvor vi har vores lørdags-middag og fest, men denne weekend fejrede vi også Basiles fødselsdag, havde en dejlig vegetar-middag om lørdagen og Pizza a’la carte om søndagen – alt sammen tilsat blå himmel, solskin og svag vind. Sikke en kontrast i forhold til fredagens blæsevejr!
I videnskabshallen fortsatte målingerne af vandisotoper og isens fysiske egenskaber, og også overfladprogrammet fortsatte. Basile gravede en 4 meter dyb snepit på sin fødselsdag sammen med Nora, og de tog detaljerede vandisotopprøver fra overfladen og ned. Om lørdagen genoptog vi håndboringen og kernen nåede ned i en dybde på 14.2 meter.
Iskerne-boringen fortsatte gennem weekenden, dog med nedsat hastighed da der var problemer med at få boret til at pentrere i nogle runs. I loggekabinen er isen ved at vise flere tegn på at blive brittle, men det er stadig muligt at logge og skære isen uden væsentlige problemer efter vi finjusterede loggeudstyret søndag. Fryseenheden i loggekabinen blev afrimmet heover 13 timer mellem lørdag og søndag, men en hel del is forblev alligevel i enheden. Køling-evenen blev dog forbedret mærkbart. 

Hvad vi har lavet i dag: 

  1. Rydning af snedriver i hele lejren.
  2. Fejring af Basiles fødselsdag.
  3. Dybdeboring kernelængde: 17.06 m (indtil kl. 19.00 søndag).
  4. Logget dybde kl. 19.00: 565.79 m.
  5. 13 timers afrimning af loggekabinens fryseenhed (om aftenen/natten lørdag/søndag).
  6. Vandisotoper: Kallibrering lørdag og måling af bags 60 til 79 søndag.
  7. Målinger af vanddamp, metan, aerosoler, sne, og grænselagsmeteorologi.
  8. Målinger af isens fysiske egenskaber.
  9. Færdiggjorde håndboring af sne/firn kerne 350 m VSV for borehallen (slutdybde 14.2 meter).
  10. Gravede 4 meter dyb sne-pit 150 m VSV for borehallen og tog vandisotop-prøver.  

Vejret: Overvejende solrigt med svag vind fra variende retninger og god sigt. Temperatur mellem -20 C og -11 C.  

FL, Bo Vinther

Det nuværende team i EGRIP-lejren uden for domen efter lørdags-middagen.