5. juli 2017

Et ny fjeder til boret

Den nye fjeder monteret nær borehovedet. I og med, at bore-softwaren kan give os fjederens orientering nede i borehullet, så håber vi på at fjederen kan hjælpe os til at reducere hældningen i borehullet.

Bore-operationen arbejder du fokuseret på at nedbringe hældningne af borehullet. I dag monteredes en metalfjeder med to bolte på det grønne glasfiberrør nær borehovedet. Ideen er at fjederen skal hjælpe os med at få boret mere lodret i hullet. Det er første gang, at vi har haft sådan fjeder monteret i den ende af boret. Med den nye boresoftware, så ved borerne, hvornår fjederen er orienteret som ønsket i borehullet. Efter monteringe af fjederen gik borerne i gang med at reame de nederste meter af hullet – en tidskrævende operation.
Ellers går det videnskabelige arbejde fremad som planlagt, og vi havde også tid til at nyde et smukt syn i lejren: En falk! Falken er tilsyneladende særligt glad for kasse på en af vores gods-slæder nær udkanten af lejren.

Hvad vi har lavet i dag:

  1. Eftersyn og service på snescootere.
  2. Dybdeboring kernelængde: 2.47 m (indtil kl. 19.00 mandag).
  3. Logget dybde kl. 19.00: 584.46 m.
  4. Boresoftware opdateret med bedre udregning af borets orientering.
  5. Reaming af borehullet med ny fjeder-system nær borehovedet.
  6. Vandisotoper: Udskæring af 2.5cm prøver fra håndboret kerne A1-17, bags 12 til 26.
  7. Målinger af vanddamp, metan, aerosoler, sne, og grænselagsmeteorologi.
  8. Målinger af isens fysiske egenskaber.
  9. Rensning af kernetrug.

Vejret: Solskinsdag. Vinden drejede fra V til SV i løbet af dagen, op til 5 m/s. Temperatur mellem -24 °C og -12 °C.

FL, Bo Vinther

Vi har besøg af en falk her på EGRIP.