10. juli 2017

At printe boreudstyr

3D-printeren i aktion, om 18 timer er boosteren, der fremmer spåntransporten i boret klar.

3D-printeren er nu ingang med at fremstille den anden komponent til dybdeboringen: En booster som hjælper med transporten af spåner internt i boret. Rent faktisk har boret allerede været i drift med en anden 3D-printet booster i nogle dage, og erfaringerne fra adskillige boringer er nu blevet brugt til at justere designet en smule – om 18 timer vil den nye version være printet og klar til brug!

Dybdeboringen skrider fremad i et støt tempo med hovedfokus på fortsat at reducere hældningen i borehullet. Imidlertid lykkedes det borerne samtidig at få forøget produktionen af iskerner, Logningen af iskernerne kan stadig fortsætte efter vores normale procedure takket være loggernes store indsats for at behandle den skrøbelige is med omhu og forsigtighed.

Overfladeprogrammet fortsætter som planlægt og Nora, Basile og Diana arbejder videre med at håndbore firn-kerner til variabilitetsstudier VSV for lejreren parallelt med skiway. I videnskabshallen fortsætter målingernen af isens fysiske egenskaber, mens Helle tester og forbedrer et transportabelt CFA-system.

Hvad vi har lavet i dag:

  1. Eftersyn af pistenbully.
  2. Dybdeboring kernelængde: 16.70 m (indtil kl. 19.00).
  3. Logget dybde kl. 19.00: 622.83 m.
  4. Målinger af vanddamp, metan, aerosoler, sne, og grænselagsmeteorologi
  5. Målinger af isens fysiske egenskaber.
  6. Afsluttet håndborboring af kerne A2-17 650 m VSV for borehallen, slutdybde 14.09 m.
  7. Startede håndborboring af kerne A2-17 900 m VSV for borehallen, dybde 2.39 m.
  8. Test og forbedreing af transportabelt CFA-system.

Vejret: Tåget start på dagen, men sidst på morgenen fik vi solskin. Vinden drejede fra V til SV i løbet af dagen, op til 4 m/s. Temperatur mellem -17°C og -9°C.

FL, Bo Vinther