11. juli 2017

Sidel├Žns boring af iskerner

Marius betragter det stykke is, som han netop har boret sidel├Žns.

Mens borerne arbejder støt på at reducere hældningen af borehullet har vi fået en udfordring, som vi også havde tidligere på sæsonen: Flydende iskernestykker i hullet. Når en iskerne er blevet boret, så skal den knækkes af den underliggende is for at vi kan få bor og iskerne op til overfladen. Hvis kernen knækker mere en et sted, så kan det nedereste iskernstykke glide ud af boret på vej op mod overfladen. Så har vi pludelig et stykke iskerne der flyder i det væskefyldte borehul. Normalt er sådant et stykke yderst svært at få op i en rimelig forfatning, men i dag præsterede Marius of Steffen at få sådan et flydende stykke næsten helt intakt op til overfladen ved at genbore det sidelæns! Dette kunststykke har jeg kun set en gang før – også her på EGRIP.

Ellers var iskerneproduktionen god, selvom udtrækningen af iskernerne fra boret blev besværliggjort af en lille bule, der var opstået i kernerøret. Da isen er yderst skrøbelig i denne dybde gav denne beskedne ændring i rørets facon anledning til skader på iskernerne indtil røret blev udbedret. Logningen foregår stadig efter normal procedure.

På overfalden blev AWI bore-udstyret igen testet til produktions-boring og næsten 35 m kerne blev boret i løbet af dagen. I en dybde af ca. 45 m blev borehovedet skiftet til et med mindre ydre diameter (som Steffen fandt frem), da diameteren af det originale borehoved tilsyneladende var for stor til boring i lag med høj densitet. Med det nye borehoved fortsatte boringen fint.

Det normale overfladeprogram fortsatte planmæssigt, og der blev tage prøver i 2 meter pitten ved A2-17 borestedet. Måliner af isens fysiske egenskaber fortsatte også planmæssigt.

For at være sikker på, at vores skiway er i god stand til flyperioden, der starter om 9 dage, så er Chris desuden begyndt at klargøre overfladen vha. a Pistenbullyen.

Hvad vi har lavet i dag:

  1. Jævnning af skiway.
  2. Dybdeboring kernelængde: 15.66 m (indtil kl. 19.00).
  3. Logget dybde kl. 19.00: 638.49 m.
  4. Målinger af vanddamp, metan, aerosoler, sne, og grænselagsmeteorologi
  5. Målinger af isens fysiske egenskaber.
  6. Prøvetagning i pit A2-17 ned til 2 meters dybde.
  7. Fortsat boretest af AWI udstyret, borede fra 28.15 m til 62.62 m.
  8. Autonomt kørertøj testet nord for lejren.

Vejret: Solskinsdag indtil sidst på aftenen, hvor der dannedes tåg. Vinden drejede fra SV til V i løbet af dagen, op til 5 m/s. Temperatur mellem -20°C og -9°C.

FL, Bo Vinther