13. juli 2017

Mod lodret

Mange nationer deltager i EGRIP, så vi ar en flot flaglinje i lejren – særligt når den er illumineret af midnatssolen.

Borerne har stadig som deres hovedopgave at reducere hældningen i borehullet. Dagens logning af borehullet var derfor imødeset med stor spænding – klarede vi at fortsætte den gode tendens vi så i sidste weekend? Svaret var et klart ja, hældningen i hullet aftager stadig markant og det har nu en hældning på under 4 grader i 659 meters dybde. Detter er en reduktion af hældningen på mere end 1.5 grader henover de senest borede 70-80m. Så dejligt nyt.

Før logningen fik borerne også boret nogle iskerne af variernde kvalitet efter de havde arbejdet både til sent of aftenen og i de tidlige morgentimer for at få has på softwareproblemerne. Logningen foregår efter normal procedure, selvom arbejdet besværliggøres pga. den blandede kernkvalitet. På overfladen fortsatte klargøring af skiway i de tidligste morgentimer, derefter oprydning på overfladen, så vi er klar til blæst forudsagt her til weekenden. Roveren blev testet for maksimal rækkevidde (24km) og overflade-videnskabsprogrammet fortsatte planmæssigt. I videnskabshallen fortstatte målingerne af isens fysiske egenskaber også efter det fastlagte program.

Hvad vi har lavet i dag:

  1. Jævnning af skiway i de tidlige morgentimer, flytning af borevæske og organisering af overfladen.
  2. Dybdeboring kernelængde: 8.80 m (indtil kl. 19.00).
  3. Logget dybde kl. 19.00: 659.47 m.
  4. Logning af borehullet
  5. Målinger af vanddamp, metan, aerosoler, sne, og grænselagsmeteorologi
  6. Målinger af isens fysiske egenskaber.
  7. Autonomt kørertøj testet indtil det løb tør for batteri efter 24 km.
  8. Vandisotop-prøvetagning til brug for sublimations-studier.
  9. Etablering af forsegling mellem videnskabshal og kerne-buffer samt ny forsgling omkring loggekabine.

Vejret: Solskinsdag. Vinden drejede fra VSV til SSV i løbet af dagen, op til 5 m/s. Temperatur mellem -20°C og -7°C.

FL, Bo Vinther