14. juli 2017

Huleboere

Venstre: Nora, Basile og Diana er ved at være klar til håndboringen. Højre: Vasileios inspicere snekernerne.

I hulerne på EGRIP kan man møde nogle lidt mærklige folk, som holder til i en kabine afkølet til -30°C. De ses ofte parvis og fortrækker ensformigt arbejde. De kommer oftest til syne når iskerner bliver bragt op fra den dybe ismasse under os. Et intakt stykke is bringer et smil på deres læber, mens de ser skævt til små stykker is, som kun modvilligt lukkes indenfor i deres frosne hjem. Disse folk tihører en lille familie af dybdekerne-loggere, som kun sjældent får lov til at komme op på overfladen.

I dag var det imidlertid anderledes! Jan, en venlig sjæl blandt dybdebore-lauget, besluttede sig for at tage loggerne med sig op på sneoverfladen, hvor han forsynede dem med friskborede iskerner under en blå himmel. Mens logge-familien så ud til at nyde omgivelserne, så skyndte de sig dog stadig at bringe iskernerne i sikkerhed for solens skarpe stråler. Det var kun logge-sensei Khanghyun, der beholdt loggernes barske og strenge facon ude i solskinsvejret, mens de andre familiemedlemmer: May, Bo, Helle og Søren ikke kunne undgå at smile lidt af alt virakket oppe på overfladen.

Omtrent en kilometer fra lejren var en lille famile af gravere og borere på imponerende vis ved at færdiggøre deres arbejde med snehuller og håndborede snekerner. Denne familie udfører selv deres kernelogning, da deres knap så dybe kerner endnu kun har fået beskeden opmærsomhed fra loggefamilien. Den lille grave og borefamilie på tre: Basile, Nora og Diana virker mere vant til overfladen end logge-familien, men de slæber dog også deres snekerner ned i hulerne. Dernede holder Vasileios til, og han er nært beslægtet med logge-familien. Med loggerens passende strenge blik modtager, kontrollerer og dokumentere Vasileios dagens produktion af snekerner.

Hvad vi har lavet i dag:

 1. Udskiftning af boremotoren.
 2. Dybdeboring kernelængde: 1.65 m (indtil kl. 19.00).
 3. Logget dybde kl. 19.00: 661.12 m.
 4. Boring med AWI opstillingen: 62.62 m til 7 m
 5. Håndboret kerne A4-17 færdigboret til dybden 14.4 m 1100 m SV for borehallen.
 6. Målinger af vanddamp, metan, aerosoler, sne, og grænselagsmeteorologi
 7. Målinger af isens fysiske egenskaber.
 8. Vandisotop-prøvetagning til brug for sublimations-studier.
 9. Smeltning af 60 cm snekerne med transportabelt CFA-system.
 10. Fremstilling af plastikposer til 4 inch AWI core.
 11. Forberedelse af skiway og lejr til blæsevejr.

Vejret: Solskinsdag. Vinden fra SV op til 6 m/s. Temperatur mellem -18°C og -7°C.

FL, Bo Vinther

Boring på overfladen med AWI opstillingen, Jan, Mayu, Bo, Helle, Søren og Khanghyun nyder arbejdet på overfladen.