19. juli 2017

Skrøbelig is

EGRIP skiway er klar til at modtage fly – et smukt syn.

I dag producerede borerne pæne iskerener i et støt tempo, ca. 1.8 m stykket. Det ser altså ud til at filtrerings-operationen har givet udbytte i form af at lette boreoperationen. I logningen nåede vi til den konklusion, at rotation og skæring af iskernerne ikke længere var hensigtsmæssigt fordi isen nu er for skrøbelig. Vi standsede derfor den normale logge-operation og overgik til at skybbe iskernerne direkte fra boret ud i de trug, som de skal opbevares i. Disse iskerner vil så blive logget næste år efter, at de har haft tid til at tilpasse sig trykket her på overfladen. Iskernernes kvalitet var i dag overvejende klassificeret som ”fair” i vore normale klassifikationssystem (dvs. Komplette 1.8 m lange kerner med få brud).

Basile, Nora, Andrew og Diana gravede pit og håndborede kerne til 15.9 m dybde nær AWI test-boringen. På den måde har vi også materiale fra overfladen og ned til de 15.7 m dybde, hvor startede på at gemme AWI-kernen. Deruduver fortsatte de videnskablige programmer i videnskabshallen og på overfladen som planlagt.

Hvad vi har lavet i dag:

  1. Dybdeboring kernelængde: 18.2m (indtil kl. 19.00).
  2. Boredybde kl. 19.00: 680.4 m.
  3. Normal iskernelogning stoppet i 679.24 m logget dybde.
  4. Gravede 3.4 m snowpit og håndborede kerne A5-17 ned til 15.9 m nær AWI test-boringen.
  5. Afsluttede registreing og strapning af iskernebokse.
  6. Målinger af vanddamp, metan, aerosoler, sne, og grænselagsmeteorologi
  7. Målinger af isens fysiske egenskaber.
  8. Vandisotop-prøvetagning til brug for sublimations-studier.

Vejret: Statede solrigt blev så overskyet, men hen under aften igen solskin. Vinden drejede fra SSV til SV i løbet af dagen, op til 11 m/s, med vindstød på 15 m/s, snefygning. Temperaturen steg fra -19°C til -5°C henover dagen.

FL, Bo Vinther