21. juli 2017

700 meter

De nuværende EGRIP borehold: Karl Emil, Matthias, Steffen, Jan, Marius og i front Bent.

Efter at have løst et paer problemer om morgnen, så blev elektroniksektionen igen installeret i dybdeboret, og efter aftensmaden passerede boringen 700 meter (borer-dybde). Det måtte naturligvis fejres og Andrew lavede end dejlig punch til os alle. Selvom det var dejligt at runde de 700 meter, så er borerne endnu mere tilfredse med den aftagende hældning af borehullet. Denne boring er første gang, hvor vi har været i stand til aktivt at styre borehullets hældning. Derfor mente borerne at deres gruppebillede måtte indeholde borehuls-loggeren, hvis målinger netop har dokumenteret hældningen i hullet.

Da boringen startde langsomt i dag, så valgte loggerne også at give sig i kast med logningen af AWI-test iskernen. Med hjælp fra andre i ljren lykkedes det at logge AWI kernen samtidig med, at vi også tog os af dybdekernen i den takt den blev boret. Logningen er stadig uproblematisk når vi holder os til metode for logning af skrøbelig is.

Målingerne af isen fysiske egenskaber og overfladeprogrammet fortsatte som planlagt.

Hvad vi har lavet i dag:

  1. Dybdeboring kernelængde: 8.8 m (indtil kl. 19.00).
  2. Boredybde kl. 19.00: 699.5 m.
  3. Succesful reparation af boreelektronik.
  4. Logning og nedpakning af AWI-test iskernen fra 15.7 m til 66.9 m.
  5. Målinger af vanddamp, metan, aerosoler, sne, og grænselagsmeteorologi
  6. Målinger af isens fysiske egenskaber.
  7. Vandisotop-prøvetagning til brug for sublimations-studier.
  8. Rydning af snedriver i lejren samt færdiggørelse af rampepall.

Vejret: Startede skyet blev solrigt efter frokost og så igen skyet. Vinden drejede fra Ø over S til V i løbet af dagen, op til 8 m/s, med vindstød på 10 m/s. Temperatur fra -17°C til -5°C.

FL, Bo Vinther