27. juli 2017

Media ved EGRIP

Checker Tobi optager Toby gå ned af rampen til borehallen.

Denne uge har været special idet vi har media fra Tyskland og Japan på besøg. Det er en fornøjelse at kunne tilbyde dem en uges ophold i lejren. Og sjovt at se hvordan Checker Tobi holdret arbejder. Hver scene bliver optaget omkring ti gange så Toby, hovedpersonen i Checker Tobi børneprogrammet i Tyskland går op og ned at ramperne og stiger mm. Jumi fra Asahi Shimbun laver interviews med all I lejren og optager alle de aktiviter vi har i gang.

Hvad vi har lavet i dag:

  1. Ingen dybdeboring i dag
  2. Boredybde kl. 19.00: 732.56 m. (samme dybde som 26 Juli)
  3. Afrimning af kølesystemmet til loggekabinen
  4. Montering af plastic gardiner mellem borehallen og lagergangen.
  5. Målinger af vanddamp, metan, aerosoler, sne, og grænselagsmeteorologi
  6. Målinger af isens fysiske egenskaber.
  7. Vandisotop-prøvetagning til brug for sublimations-studier.
  8. Checker Tobi optagelser og Asahi Shimbun interviews.
  9. Cryoegg eksperimenter i det dybde borehul.
  10. Borehulslogging

Ad. 1: Dagen blev brugt til først at teste Cyro-ægget , derefter logning af borehullet, filtrering af borehullet for isspåner og test af reserve bore-elektronikken. Boring started igen efter kl 19:00.
Ad. 9: Cryoægget kunne kommunikere med antennen på overfalden til dybden 400 m. En stor success.
Ad. 10: Borehul- inklinationen er blevet reduceret fra 5.7 grader I dybden 550 m til 2.4 grader i den nuværende dybde 735 m.

Weather: Overskyet med vind mellem 3 og 6 m/s og temperauter mellem 3 til 6 m/s fra SW og temperature fra -16 °C til -1 °C.

FL, Dorthe Dahl-Jensen

Graf over borehullets inklination.