28. juli 2017

Eksplosive iskerner

Ina laver tyndslib af isen fra iskernen til måling af isekrystallernes rheologi.


Dybden er nu 750 m, hvor isen er omkring 6500 år gammel og den er fra den eksposive zone. Det er et af EGRIP projektets mål at få iskerner af høj kvalitet her, hvor isen er fra det klimatiske optimum (5000-8000 år før nu). I denne klimaperiode var der ligeså varmt som nu og det er derfor af høj vidneskabelig interesse. De 1-2 m lange iskerner er stadig flotte og de kommer ofte ud af boret i et stykke. Det er en stor success og et resultat af gode faciliteter og det hårde og grundige arbejde udført af bore- og logge holdene. Fingrene krydset for at vi fortsat får så fine iskerner op.

Hvad vi har lavet i dag: 

 1. Dybdeboring kernelængde: 24.76 m (indtil kl. 19.00).
 2. Boredybde kl. 19.00: 746.47 m.
 3. Målinger af vanddamp, metan, aerosoler, sne, og grænselagsmeteorologi.
 4. Målinger af isens fysiske egenskaber.
 5. Vandisotop-prøvetagning til brug for sublimations-studier.
 6. Checker Tobi optagelser og Asahi Shimbun interviews.
 7. Fejlfinding af kontrolkasserne til vores ‘intermediate’ isbor.
 8. Nedpakning af ‘intermediate’  isbor der skal retro til København.
 9. GPS og Drone missioner til den sydlige kant af NEGIS isstrømmen.
 10. Cryoegg og malinger af mulig meget lavkoncentrations biologisk material I overfladesneen.
 11. Forbedring af plastikgardinerne i snehallerne.
 12. Bygning af paller til fly missionen i morgen.

Ad 8. Intermediate boret skal ned til Mount Brown i Antarktis 2017/2018 for at bore en iskerne i samarbejde med iskerneforskerne fra Hobart, Australien.

Vejr: Sol med vind 2 til 7 m/s fra V og senere fra SV. Temperatur fra -14 °C til -4 °C. 

FL, Dorthe Dahl-Jensen

En 1.5 m land iskerne fra den eksposive zone i et stykke.