2021

Vigtig information:
EGRIP-feltsæsonen 2021 er aflyst!


Grundet den nuværende Coronavirus-pandemi er EGRIP-feltsæsonen 2021 aflyst og feltaktiviteterne udskydes således til 2022.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores logistikpersonale, Marie Kirk (m.kirk@nbi.ku.dk), Iben Koldtoft (iben.koldtoft@nbi.ku.dk), eller Dorthe Dahl-Jensen (ddj@nbi.ku.dk)