Forskning – University of Copenhagen

Forskning

Den videnskabelige styrekomité har det overordnede ansvar for den videnskabelige planlægning og gennemførsel af projektet. Komiteen består af en national repræsentant fra hvert af de deltagende lande. I praksis er den detaljerede videnskabelige planlægning og koordinering udlagt til et antal konsortier, der også står for at lave planer for publikationer og datadeling.

Såvel medlemmerne af styrekomiteen som konsortierne og deres kontaktpersoner kan ses på den engelske del af hjemmesiden.

Projektet er i en tidlig fase, og de første videnskabelig resultater er i støbeskeen. Efterhånden som projektet skrider frem, vil vi præsentere nogle af resultaterne her.