Projektets mål – University of Copenhagen

Projektet

Isstrømme spiller en stor rolle for iskappers dynamik, men det er ikke velforstået hvordan isstrømme opstår, og hvilke faktorer, der bestemmer deres opførsel. Isstrømme er ansvarlige for cirka halvdelen af de isbjerge, der produceres fra Grønlands Indlandsis, og mange isstømme har fordoblet deres hastighed over det seneste årti. Der er derfor et påtrængende behov for at forstå de processer, der styrer isstrømme, så de kan blive inkluderet i de computermodeller, der bruges til at forudsige fremtidens havniveau-stigninger. Uden bidraget fra isstrømme, kan vi nemlig ikke forvente præcist at kunne forudsige hvordan iskapperne, der er den potentielt største bidragyder til havniveauet, vil reagere på fremtidige klimaændringer.

EastGRIP-borestedet er valgt i det område, hvor den nordøstgrønlandske isstrøm starter, formentlig på grund af forhøjet geotermisk varmetransport fra undergrunden. Lejren og borehulet vil bevæge sig ca. 50 meter om året sammen med isen, men er stadig så langt fra isranden, at isens overflade ikke har spalter, der vil gøre færdsel farlig og landing med fly umuligt.

Vi forventer at iskernen bliver ca. 2550 meter lang, og projektets mål kan sammenfattes i 3 hovedpunkter:

  • Vi vil undersøge isens flydeegenskaber inde i en isstrøm ved at måle isens fysiske egenskaber og lave deformations-studier af isen i iskernen,
  • Vi vil studere isstrømmens dynamik ved at foretage målinger af borehullets bevægelse og deformation og af isens flydning over bunden, samt undersøge det smeltevand, der befinder sig under isen.
  • Vi forventer at målinger på iskernen vil give os en ny kilde til viden om fortidens klima i Østgrønland i hvert tilfælde tilbage til midt i den seneste istid.

EastGRIP-lejren har en landingsbane og gode overnatnings- og værkstedsfaciliteter. Disse faciliteter tiltrækker andre projekter, der bruger lejren som udgangspunkt for deres undersøgelse, men som ikke i sig selv har noget med boreprojektet at gøre.

Læs mere om projektets videnskabelige mål og planer i feltplanen (på engelsk).