Første ny bygninger skyder op – University of Copenhagen

02 May 2016

Første ny bygninger skyder op

Mandag d. 2. maj 2016

Christoph, Joel og Kaitlin opfører en teltbygning.

Vejret i dag var mere almindeligt for årstiden med en let vind og temperaturer ikke over -20 °C. Alligevel fik vi meget fra hånden. Chris og Hans Christian (den ældre) planerede sneen rundt om hovedbygningen for at installere vores hovedsnesmelter. De lagde også rør til overførsel af varmt vand (iblandet glykol) fra hovedgeneratorens køler til radiatorerne i hovedbygningen. En del af dette kredsløb går igennem hoved-snesmelteren. Da vi regner med fly i morgen, har vi planeret landingsbanen. Hans Christian (den yngre) har sat en snemålestation op for et fælles projekt med GEUS (Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse). Han brugte også en stor del af dagen på at skrive instrukser for monteringen af en vanddamp målestation. På grund af uheldige omstændigheder nåede hans udstyr ikke frem til forrige fly. Det kommer i morgen, også må hans efterfølger overtage. Joel, Kaitlin, Christoph og Sepp byggede teltbygninger. Sune arbejdede på computersystemet og han stod for middagen: En rigtig god kød pie. Dette er Sunes og Hans Christians (den yngre) sidste aften i lejren i denne omgang. Sarah havde lidt fri efter frokost og det brugte hun bl.a. til at gennemgå madplanen. J.P. forhandlede lastsammensætning for flyet i morgen med Kangerlussuaq og skrev rapporter.

Hvad vi har foretaget os i dag:

  1. Byggede to 3 x 5 meter teltbygninger.
  2. Flyttede sne rundt om hovedbygningen.
  3. Monterede hoved-snesmelteren.
  4. Aktiverede centralvarmenettet i hovedbygningen.
  5. Gravede brændstoffet fra sidste år op og trak tromlerne ind i lejren.
  6. Planerede landingsbanen.
  7. Reparerede lækket i hovedbrændstofpumpen.
  8. Arbejdede med programmering af vort nye web-interface.

Ad.1.: Syningerne i teltbygningernes oversejl er møre og er ved at gå op. Vi har repareret lidt; men vi har brug for en symaskine for at lave det ordentligt.

Ad.7: Under pumpningen af brændstof ved sidste flyvning bemærkede vi, at hovedpumpen lækkede. Dette skyldtes en revne i et rør. Chris brugte hele aftenen på at reparere pumpen.

Vejret i dag: Solrigt og klart. Temperaturer mellem -22 °C og -34 °C. Vind: 3-5 m/s fra SV. Sigtbarhed: Til horisonten.

FL., J.P.Steffensen

← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→