Den nordøstlige halvdel af den fremtidige EGRIP lejr har nu elektricitet – University of Copenhagen

06 May 2016

Den nordøstlige halvdel af den fremtidige EGRIP lejr har nu elektricitet

Fredag d. 6. maj 2016

Udlægning af kabler til teltbygningerne.

Da elektricitet og varme nu er tilgængelig i fire teltbygninger vil nogle af os flytte ind i dem i morgen. Én afbygningerne er reserveret til fødevarer som ikke tåler frost.

I morgen vil vi derfor flytte al fersk proviant fra hovedbygningen (indtil nu den eneste bygning uden frost) over i teltbygningen. Det kommer til at give meget mere plads i den overfyldte hovedbygning. Vi er nu så langt i opbygningen af lejren at vi er klar til at gå i gang med opgaven at konstruere den fremtidige laboratoriehal og borehal. Det bliver en større omgang, da de underjordiske snehuler dækker et areal på 80 gange 25 m.

Hvad vi har foretaget os i dag:

  1. Udlægning af kabler i den nordøstlige side af lejren er færdig. Alle teltbygninger har nu strøm.
  2. Udgravede de to Flexmobiler. Begge kører.
  3. Reparation af syningerne på teltbygningerne er nu færdig.
  4. Udpakning og sortering af udstyr fra snedkerslæden: Blik og rør-, elektriske- og snedkerting .
  5. Så småt i gang med at opbygge et snedkerværksted.

 

Ad.1.: Alle kabelføringer er markeret og fotodokumenteret. Vi besluttede at undgå at lægge kabler bagom hovedbygningen (bagom i forhold til indgangen), da vi kommer til at skrabe sne fra dette området til vores store snesmelter. De kabler som løber mod nordøst, ligger nu i en bue rundt om forsiden af hovedbygningen dog i så stor afstand, at når hovedbygningen i fremtiden skal flyttes, kommer kablerne ikke i fare.

Ad.5: Syningerne i dækket på flere teltbygninger er møre. Vi har repareret dem så godt vi kan med en håndstiksynål og har bestilt en symaskine til presseninger.

Vejret i dag: Solrigt og klart. Temp. -22 °C til -33 °C. Vind: 5 m/s fra SV. Sigtbarhed: Til horisonten.

FL., J.P.Steffensen

Fredag d. 6. maj 2016

Delvis Fata Morgana: Vore landingsbane markeringer ser ud til at stå i en dyb dal på en ellers relativt flad iskappe.

← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→