Nu er det sandt: I morgen bygger vi et ballondyr – University of Copenhagen

11 May 2016

Nu er det sandt: I morgen bygger vi et ballondyr

Onsdag d. 11. maj 2016

Aften ved EGRIP lejren, udgravningen er i forgrunden.

Jeg var en lille smule for hurtig i går, da jeg hævdede, at vi var klar til at indsætte ballonerne. ”De få hjørner” som manglede, kunne kun udgraves med vores Yanmar, og Yanmaren kunne ikke slynge sneen op af udgravningen. Chris fik den gode ide at fjerne en bolt så Joel, vores Yanmar operatør, kunne slynge sneen tilbage over skulderen ind i udgravningen, hvor Chirs med Pistenbullyen kunne fjerne den. Vi skulle også gøre den anden tunnel færdig og her måtte vi løfte Yanmaren ind med kranen.

I mellemtiden var Malte, Kaitlin, Hans Christian og Christian travlt optaget af at montere ventilationsrør i udgravningen og sortereog bundte slanger og konstruere en pumpestation. Planer blev diskuteret og J.P. så til, at slangerne fik den rette længde. Vore planer er nu lagt, og nu føler vi os sikre og klar til at lægge balloner i morgen. Sarah serverede dejlige pizzaer til aften. Sepp og Christoph fortsatte deres videnskabelige program.

Hvad vi har foretaget os i dag:

  1. Udgravningen af laboratoriehallen og tunnelerne er færdig.
  2. Ventilationsrørene er monteret i udgravningen.
  3. Byggede en pumpestation.
  4. Bundtede luftslanger og trykslanger sammen to og to og tilpassede længderne.
  5. Tysk firn DEP eksperiment er igang.
  6. Indsamlede sneprøver.

Ad.4.: Der er mere end 500 m slange ialt. Slangerne er meget stive i kulden. For at kunne arbejde med dem sad vi indendøre. Hver ballon har to slanger, og da vi har seks balloner i gang på én gang, tog vi os god tid til at sortere og bundte slangerne sammen to og to.

Vejret i dag: Mest klart. Temp. -19 til -30 C. Vind: 5 m/s fra V til SV. Sigtbarhed: Til horisonten.

FL., J.P.Steffensen

← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→