Mens vi venter på stærk vind – University of Copenhagen

31 May 2016

Mens vi venter på stærk vind

 Tirsdag den 31. maj 2016

Kaitlin og Malte monterer elektriske stik, mens Joel i baggrunden udgraver kabelrender.

Dagens vejrudsigt og især den for i morgen spår om stærk vind, så igen har det afholdt os fra at at folde balloner. Vi er bange for at de vil stikke af.

I stedet besluttede vi os for at afslutte så meget som muligt af ”jord”kabelsystemet. Det er heller ikke godt at have åbne grøfter når der er fygesne. På grund af den spåede stærke vind ryddede vi pænt op i godset på sneen. Det er nu fint organiseret.

Vore tyske kolleger afsluttede deres sne studier i monsterudgravningen, to 50 m lange og 4 m dybe render. Den bliver kastet til i morgen, så folk ikke falder i ved et uheld eller værre, kører ned i dem med snescooter.

Hvad vi har foretaget os i dag:

 1. Begravede så mange kabler som vi kunne.
 2. Afsluttede arbejdet med kabelbrønden.
 3. Sorterede alt elektrisk materiel i laboratoriehallen. Ryddede op i 
 4. laboratoriehallen.
 5. Lokaliserede og frilagde alle udluftningskanaler i bore- og 
 6. laboratoriehallen.
 7. Reparerede en snescooter.
 8. Trak tank 2 og 3 til forpladsen.
 9. Planerede landingsbanen.
 10. Gjorde rent i hovedbygningen.
 11. Tyske studier af sne i udgravningerne er afsluttet.

Ad.1: Vi har nu fuld strøm til laboratoriehallen. De to tunge kabler til borehallen er ført frem til laboratoriehallen. Vi mangler stadig at føre strøm frem til teltbygninger på den sydvestlige side af hovedgaden. De manglende kable kommer på torsdag. Så kan vi gøre strømforsyningssystemet komplet.

Vejret i dag: Solskin. Temp. -16 til -26 °C. Vind: 3-6 m/s fra SV. Sigtbarhed: Til horisonten. Blæsende om formiddagen men behageligt om eftermiddagen.

FL., J.P.Steffensen

← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→