Vi borer iskerner. – University of Copenhagen

22 May 2017

Mandag d. 22. maj 2017

Bo, Trevor, Dennis og Steffen præsenterer med stolthed den første 2017 EGRIP Main iskerne.

Vi borer iskerner.

De gode nyheder på denne smukke dag kom fra borehallen. I eftermiddags afsluttede borerne oprensningen af hullet for alle de isspåner som er faldet ned i bunden af hullet under udvidelsesarbejdet. Den sidste samling spåner kom op med en lille prop iskerne i boret. Derpå fyldte borerne borevæske i hullet, og de borede derefter en 1,5 m iskerne af god kvalitet.

En anden god ting var idriftsættelsen af fryseanlægget til fryseren hvor iskernerne skal trækkes ud af boret. Oppe på overfladen er der gang i mange videnskabelige projekter, og et sjak pakkede til palletter med gods til Kangerlussuaq til flyet i morgen. I morgen siger vi ”farvel” til 7 personer og ”goddag” til 6 personer. Nyheden fra borehallen blev ved aftensmaden mødt med bifald.

Hvad vi har lavet i dag:

  1. Preparerede landingsbane, taxiveje og forplads.
  2. Byggede to palletter til flyet i morgen.
  3. Udborede bundstykket fra 2016 hullet og et ny 1,5 m lang iskerne.
  4. Fryseranlægget til fryseren med iskerne udtrækningsbordet er nu igang.
  5. Installerede infrastruktur i analysehallen.
  6. Tysk indsamling af sneprøver.
  7. Japansk aerosol opsamling og sneeksperimenter.
  8. Vanddampsmålinger, metanmålinger og grænselags meterorologiske observationer.
  9. Arbejde med ”æg” projektet.

Ad.3: Borernes dybde: 107.92 m. Logningdybde(slut 2016): 117.5 m. Ny logningsdybde: 119.36 m

Vejret i dag: Solskin. Temperatur: - 18 °C til - 27 °C. Vind: vindstille - 5 m/s fra VSV. Sigtbarhed: Til horisonten.

FL, J.P.Steffensen

← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→