Forward this page to a friend

Vi borer iskerner.

Mandag d. 222 maj 2017

De gode nyheder på denne smukke dag kom fra borehallen. I eftermiddags afsluttede borerne oprensningen af hullet for alle de isspåner som er faldet ned i bunden af hullet under udvidelsesarbejdet.