Forward this page to a friend

Mod lodret

Torsdag d. 13. juli 2017

Borerne har stadig som deres hovedopgave at reducere hældningen i borehullet. Dagens logning af borehullet var derfor imødeset med stor spænding – klarede vi at fortsætte den gode tendens vi så i sidste weekend?