EGRIP teltlejr – University of Copenhagen

06 August 2017

Lørdag d. 5. og søndag d. 06. august 2017

Den gule teltlejr og et kig ind i en Arctic Oven telt.

EGRIP teltlejr


Som noget nyt i år har vi også folk sovende i de små gule telte. De gule telte er ikke opvarmet med, da volumen i teltet er mindre end i de større telte, varmer solen dem godt op. EGRIP hotel tilbyder således overnatning rangende fra den varme men larmende Dome, de opvarmede røde weatherports og ’Tomater’ og de koldere gule telte.

Hvad vi har lavet i dag

 1. Dybdeboring kernelængde: 8.71 m (indtil lørdag kl. 19.00 ).
 2. Boredybde lørdag kl. 19.00: 831.46 m.
 3. Borehulslogging og filtering af borevæsken søndag.
 4. Shallow boring af S3 kernen: længde 14.07m, dybde 107.89 m.
 5. Målinger af vanddamp, metan, aerosoler, sne, og grænselagsmeteorologi.
 6. Målinger af isens fysiske egenskaber.
 7. Vandisotop-prøvetagning til brug for sublimations-studier.
 8. Grooming af skiway.
 9. Hoved og Backup generator og Pistenbully vedligeholdelse.
 10. Det hvide garage telt er blevet tømt.
 11. Ikke brugte gulvriste op til overfladen fra snehallerne.
 12. Japansk snepit studie.
 13. Oprydning og dokumentation i tømmergaragen.
 14. Japansk mad lørdag aften – helt fantastisk.

Ad 1-3 Dybdeboringen har været relativt stabil i denne uge. Vi er begyndt at bruge to indre borerør således at vi skifter fra run til run. Kernerøret kan således ligge i en time i loggekabinen og relaksere før iskernen trækkes ud. De eksplosive iskerner har stadig en god kvalitet. Begge borerør har stepskær på med en pitch på omkring 1.6 mm. Borestrømmen er 8-9 A den første 1 m af boret iskerne og går så op til 10-11 A hen imod slutningen af boringen af de 1.8 m lange iskerner. Vi er også begyndt at skifte ‘hallow shaft’  efter hver andet run for at give dem mere tid til at blive rene i den opvarmet kasse før brug igen. Vi har erstattet de nye trebladet 3-D printet boosters med de klassiske enkeltbladet boosters på begge shafts. Dette er gjort fordi vi har observeret hårde pakninger af isspåner ved boosterne og dette forårsage ind imellem en for tidlig afslutning på boringen  (13 A or higher) med kortere iskerner eller dårlig isspåne opsamling. Indtil videre har de klassiske boosters virket godt med en god isspåne opsamling. To filterings ’runs’ i løbet af ugen har opsamlet få isspåner i borehullet (mindre end 3 kg hver). En fejl i orienteringen af den ydre borerør med hensyn til Azimuth orientering da boret blev monteret efter CryoEgg eksperimentet har fået borehulshældningen til at stige igen. Siden det blev opdaget og rettet er inklinationen på vej ned igen.
 
Shallow-boret og winchen har virket godt og uden problemmer. Vi har brugt de nye skær med en 5 mm pitch. Og iskernekvaliteten er stadig god ved 110 m.

Vejr: Mest sol med perioder med skyer og snefald, vind mellem 1 og 6 m/s fra N og V, temperatur mellem -20 °C og -8 °C.

FL, Dorthe Dahl-Jensen

← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→