Slutningen af EGRIP2017 feltsæsonen trænger sig på – University of Copenhagen

08 August 2017

Tirsdag d. 08. august 2017

Aslak kaster Cumulus 1 Dronen op i luften ved den sydlige rand af NEGIS isstrømmen.

Slutningen af EGRIP2017 feltsæsonen trænger sig på


Nu er der to uger tilbage før vi lukker lejren… Det er langsomt ved at gå op for alle i lejren. Forskningsprogrammerne planlægger de sidstre dage. Boreholdet har blot en uge tilbage og forberedelserne for næste år er startet som for eksempel hævningen af det hvide garage telt. Hvordan kan tiden gå så hurtigt…

Hvad vi har lavet i dag:

 1. Dybdeboring kernelængde: 9.18 m (indtil kl. 19.00 ).
 2. Boredybde lørdag kl. 19.00: 844.34 m.
 3. Shallow boringen af S3 kernen: længde 9.74 m, dybde 125.46 m.
 4. Målinger af vanddamp, metan, aerosoler, sne, og grænselagsmeteorologi.
 5. Målinger af isens fysiske egenskaber.
 6. Vandisotop-prøvetagning til brug for sublimations-studier.
 7. Grooming af skiway.
 8. Pudsning af vinduerne i Domen.
 9. Det hvide garage telt er flyttet op den nye snebakke og et nyt snegulv er lavet.
 10. Japansk snepit studie er færdiggjort.
 11. Den sidste GPS og Drone mission er udført ved den sydlige rand af isstrømmen.

Ad 8. Det er blevet bemærkes mærkeligt lysere i Domen efter vinduerne er blevet pudset – særligt på indersiden.

Ad. 9. Det hvide garage telt er nu genplaceret på den nye snebakke og er klar til overvintring således at man vil kunne komme ind i garagen næste år. Tak til Sverrir og Chris og mange hjælpere for et godt stykke arbjde.

Ad 10. Der er taget prøver i den japanske pit til 2.2 m. Pitten er gravet tæt ved borestedet af S3 kernen. Kumiko og Wataru er næsten færdige på billedet nedenunder.

Ad 11. Marie og Aslak har lavet den sidste lange snescooter tur til den sýdlige rand af isstrømmen og har dermed et fuldstændigt netværk af Drone-flyvninger over isstrømmen.

Vejr: Mest sol med perioder af tåge fra midnat, vind mellem 0 og 3 m/s fra V, temperatur mellem -25 °C og -12 °C.

FL, Dorthe Dahl-Jensen

Kumiko og Wataru i den Japanske snepit.
Sverrir og Chris sætter den hvide garage på plads på den nye snebakke med Pistenbully kranen.← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→