For at beskytte kablerne mod køretøjer der kører over dem placeres de i bundter i overfladiske render som herefter dækkes med sne.


For at beskytte kablerne mod køretøjer der kører over dem placeres de i bundter i overfladiske render som herefter dækkes med sne.