Forskning

Her kan du læse om den forskning der udføres i forbindelse med projektet - både i lejren og i laboratorier rundt omkring i verden.

Ice cores - Revealing secrets of past climate

Ice cores - Revealing secrets of past climate from UiB - Universitetet i Bergen on Vimeo.

Boring af iskerner

Der er blevet boret iskerner siden 1955 på Grønland og siden da er et utal af korte iskerner og iskerner der strækker sig gennem hele iskappen blevet boret. Målet for projektet EastGRIP – er at bore en iskerne på 2550 m gennem hele iskappen midt i den nordøstgrønlandske isstrøm (The Northeast Greenland Ice Stream, NEGIS).

Isstrømme er ansvarlige for at transportere en betydelig andel af den is, der mistes fra den grønlandske iskappe, ud i havet, og vi håber med projektet at opnå afgørende, ny viden om isstrømmes opførsel. Herved vil vi bedre kunne estimere isstrømmenes bidrag til fremtidige havniveauændringer. Derudover vil analyser foretaget på iskernen kunne bidrage med vigtig viden om fortidens klima (temperatur, koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren etc.)

Klik på grafikken nedenfor og lær mere om hvordan iskernen bores, hvilke målinger der foretages på iskernen og hvilken viden vi opnår fra resultaterne af målingerne.
Teksten er pt. på engelsk, men kommer snart på dansk

Selv om projektets hovedaktivitet er at bore en iskerne gennem den 2500 m tykke iskappe, udføres der også et væld af andre projekter og målinger i lejren; der bores kortere iskerner, foretages målinger på sneoverfladen (f.eks. hvor meget sne der akkumuleres, strålingsbalance, samt måling af gasser og vanddamp), foretages radar målinger, målinger med drone og meget mere.

science infographics Science Science Science Science Science Science Science Science Science


Populær videnskabelige artikler

Secrets of the Ice (på engelsk)

For the 2018 field season Prof Ilka Weikusat (University of Tuebingen and AWI), 3 Uni Tuebingen-Alumni (Nico, Julien, Sonja) + 2 more Uni Tuebingen co-affiliates (Daniela, Jan E.) joined the EGRIP camp work. Read more about their stay at EGRIP in the article (click on the picture below) from the Uni Magazin (article starts on page 15 of the pdf).