Videnskab

Her kan du læse om den forskning der udføres i forbindelse med projektet - både i lejren og i laboratorier rundt omkring i verden.

Iskerner afslører fortidens klima

NB! filmen er på engelsk.

Video fra UiB - Universitetet i Bergen.

Boring af iskerner

Der er blevet boret iskerner siden 1955 på Grønland og siden da er et utal af korte iskerner og iskerner der strækker sig gennem hele iskappen blevet boret. Målet for projektet EastGRIP – er at bore en iskerne på 2550 m gennem hele iskappen midt i den nordøstgrønlandske isstrøm (The Northeast Greenland Ice Stream, NEGIS).

Isstrømme er ansvarlige for at transportere en betydelig andel af den is, der mistes fra den grønlandske iskappe, ud i havet, og vi håber med projektet at opnå afgørende, ny viden om isstrømmes opførsel. Herved vil vi bedre kunne estimere isstrømmenes bidrag til fremtidige havniveauændringer. Derudover vil analyser foretaget på iskernen kunne bidrage med vigtig viden om fortidens klima (temperatur, koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren etc.)

Klik på grafikken nedenfor og lær mere om hvordan iskernen bores, hvilke målinger der foretages på iskernen og hvilken viden vi opnår fra resultaterne af målingerne.

Selv om projektets hovedaktivitet er at bore en iskerne gennem den 2500 m tykke iskappe, udføres der også et væld af andre projekter og målinger i lejren; der bores kortere iskerner, foretages målinger på sneoverfladen (f.eks. hvor meget sne der akkumuleres, strålingsbalance, samt måling af gasser og vanddamp), foretages radar målinger, målinger med drone og meget mere.

science infographics Science Science Science Science Science Science Science Science publikationer


Populær videnskabelige artikler

Iskerneboringslejren på Indlandsisen

I feltsæsonen 2017 deltog Anne-Katrine Faber (Bergen Universitet) i EastGRIP feltarbejdet. Læs om hendes ophold i artiklen fra Geografisk Orientering Magasin.

Secrets of the Ice (på engelsk)

I feltsæsonen 2018 deltog Professor Ilka Weikusat (Tuebingen University og AWI), 3 alumner fra Tuebingen Universitet og 2 personer (Daniela, Jan E.) med tilknytning til Tuebingen Universitet i EastGRIP feltarbejdet. Læs om deres ophold i Attempto! - Tübingen Universitets magasin. Artiklen findes her (artiklen starter på side 15 i pdf'en)

Through the Greenland Ice Stream (på russisk)

Populær videnskabelig artikel om EastGRIP projektet og om at bore ned i en isstrøm. Læs mere i artiklen from journalen Priroda Nature (på russisk).