Om EastGRIP

The East Greenland Ice-core Project

Vi borer en iskerne gennem den nordøstgrønlandske isstrøm (The Northeast Greenland Ice Stream, NEGIS).

Vi ønsker at opnå

  • Ny viden om hvordan isstrømme 'opfører sig' så vi bedre kan forstå hvordan isstrømme vil bidrage til den fremtidige stigning i havniveau.
  • En ny kilde til viden om fortidens klima - i hvert tilfælde tilbage til midt i den seneste istid - i Østgrønland fra målinger på iskernen.

Et komplekst projekt

At bore en iskerne midt på Indlandsisen er naturligvis ikke en nem opgave. Projektet kræver en del logistik; der skal laves planer for feltarbejdet, budgetter, tidsplaner, dokumentation til myndigheder, søges om tilladelser, udstyr skal købes, flyafgange skal planlægges, håndværkere og andet personel skal ansættes for sæsonen.

Aktiviteterne koordineres af Center for Is og Klima i Danmark og i nært samarbejde med bl.a. 'US Office of Polar Programs', 'National Science Foundation (NSF)' og NSFs leverandør i Grønland 'CH2MHill Polar Field Services'. De fly der flyver personnel samt maskiner og materiel in på indlandsisen er Hercules fly der ejes af NSF og flyves af piloter fra 'U.S. Air National Guard'.

Projektet har desuden partner universiteter og forskningsgrupper fra hele verden! De bidrager både til forskningen og projektets økonomi. Lær mere ved at klikke på kortet herunder (NB! Du vil blive omdirigeret til Google Maps).

Google Maps der viser projektets partnereEastGRIPs Årshjul

Mange af projektets aktiviteter finder naturligvis sted i løbet af feltsæsonen. Projektet kræver dog en del planlægning og forskere bruger også tiden udenfor feltsæsonen til at foretage målinger på is fra iskernen og andre prøver.

Årshjulet nedenfor skitserer øvrige aktivieter gennem året.

EastGRIP årshjul
Forskning Feltdagbøger Webcam Facebook Twitter Instagram