Information på dansk – University of Copenhagen

Målet for projektet The East Greenland Ice-core Project – forkortet EastGRIP – er at bore en iskerne gennem den nordøstgrønlandske isstrøm (The Northeast Greenland Ice Stream, NEGIS). Isstrømme er ansvarlige for at transportere en betydelig andel af den is, der mistes fra den grønlandske iskappe, ud i havet, og vi håber med projektet at opnå afgørende, ny viden om isstrømmes opførsel. Målet er bedre at kunne estimere isstrømmenes bidrag til fremtidige havniveauændringer. Målinger foretaget på iskernen i en lang række forskningslaboratorier i hele verden vil også udgøre en ny kilde til viden om fortidens klima i nordøstgrønland. Mange internationale forskningsgrupper deltager i projektet, der ledes af det danske Niels Bohr Instituts Center for is og Klima. Transport til og fra lejren på Indlandsisen foretages med amerikanske ski-udstyrede Hercules-fly via det det amerikanske forskningsråd US Office of Polar Programs, National Science Foundation.